O NAS/ÜBER UNS

Jako Misja Ewangeliczna zapoczątkowana została zimą 1988/89 w Traiskirchen k/Baden w Austrii. Po przez pracę misyjną misjonarzy z USA i Canady. Ich zadaniem było niesienie pomocy duchowej wśród niekiedy rozpaczliwej sytuacji przybyłych tu emigrantów z Polski i wielu krajów świata. W 1989 roku grupa rozrasta się do kilkunastoosobowej społeczności, która zgromadza się na domowym studium Biblijnym Gumpoldskirchen Baden. W 1999 roku przenieśliśmy się do Wiednia do „International Chapter of Vienna”. W sercach wierzących zrodził się pomysł powstania Polskiej Społeczności. Pionierem był Tomasz Stańczak, który podjął naukę w szkole Biblijnej.  Jako misjonarz dziś jest pastorem we Wrocławiu. Od ponad 30 lat jesteśmy jedynym legalnie zarejstrowanym Polskim Zborem/Kościołem jako „Polnische Evangelikale Gemeinde in Wien” należymy do Związków Kościołów Evangelikalnych w Austrii. – „Bund Evangelikale Gemeinde” Zbory i Kościoły Ewangelikalne w Austrii swym kierunkiem odpowiadają kościołowi Wolnych Chrześcijan i Babtystów w Polsce. Utrzymujemy kontakty z Kościłami w Polsce, z których gościmy u nas kaznodzieji i pastorów oraz grupy muzyczne.

Im Winter 1988/89 kamen Missionare aus den USA und Kanada.

Ihre Aufgabe war es, in der verzweifelten Situation von Einwanderern aus Polen und vielen Ländern der Welt, die hierhergekommen waren, spirituelle Hilfe zu leisten. 1989 wächst die Gruppe zu einer Gemeinschaft von etwa einem Dutzend Menschen zusammen, die sich zum Bibelstudium in Gumpoldskirchen Baden versammelt. 1999 zogen wir nach Wien. Die Idee, eine polnische Gemeinschaft zu gründen, wurde im Herzen der Gläubigen geboren. Der Pionier war Tomasz Stańczak, der an der Bibelschule zu studieren begann. Als Missionar ist er heute Pastor in Breslau. Seit über 30 Jahren sind wir die einzige gesetzlich registrierte polnische Gemeinde "Polnische Evangelikale Gemeinde in Wien". Wir gehören dem Evangelikalen Kirchenverband in Österreich an. - "Bund Evangelikale Gemeinde". Evangelikale Gemeinden in Österreich entsprechen ihrer Leitung der Kirche der Freien Christen und Baptisten in Polen. Wir pflegen Kontakte zu den Kirchen in Polen, von denen wir Prediger und Pastoren sowie Musikgruppen zu uns einladen.