POLSKI ZBÓR EWANGELIKALNY W WIEDNIU

820f5351-abfd-45ba-b8ea-5b3670a3f0ef_edi
 
hand-tools-in-the-bible.jpg

"Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,

Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany."

2 list do Tymoteusza 3:16-17

"Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet"

2 Brief an Timotheus 3:16-17