Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

Start_PL Start_DE Über uns O Nas Historia Nasza Wiara Działalność Multimedia Wyklady Video Film Jezus Czytelnia Adres - Nabożensto Swiad. Jehowy Apokryfy Chrzescijanin Czasy ostatecz. Dowody Biblije Jerozolima Wolni Chrześcij. 

O Nas

Jesteśmy Polską Społecznością Chrześcijańską w Austrii, oraz pierwszą niekatolicką zorganizowaną grupą Polonijną. Swoją nauką i praktyką nawiązujemy do tradycji pierwszych chrześcijan, oraz tych nurtów historii, które głosiły i zachowały nowotestamentowe prawdy wiary. Stad też utożsamiamy się z ideałami Reformacji Protestanckiej, realizowanymi w czasach nowożytnych, które skupiają tych ludzi, którzy przez pokutę, nawrócenie i duchowe odrodzenie stali się członkami żywego Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. Wraz z innymi kościołami po-reformacji jak np. :"Wolnych Chrześcijan" "Baptystów", "Ewangelicznych Chrześcijan, wyznajemy, że : Podstawową zasadą wiary jest jedynie BIBLIA - jako Słowo Boże natchnione i nieomylne, stanowiące pełne Objawienie i najwyższy autorytet we wszystkich sprawach dotyczących wiary i życia. A nasze zbawienie jest wyłącznie z łaski Bożej, i dostępne jest tylko przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa.• Jesteśmy formalnie niezależnym związkiem wyznaniowym od jakiejkolwiek organizacji religijnej czy kościelnej.• Nie głosimy żadnej nowej nauki, tylko Ewangelię Jezusa Chrystusa zgodnie z Pismem Świętym. • Nie angażujemy się : w żadne sprawy Polityczne, oraz Informacyjno - reklamowe które nie mają nic wspólnego z Ewangelią Zbawienia• Nie werbujemy członków.

1. Ewangelizacje 2. Spotkania Kobiet 3. Spotkania Braterskie4. Spotkania Młodzieżowe 5. Szkółki dla Dzieci 6. Spotkania Modlitewno - Biblije w Srody o 18:3o 7. Biblioteka i filmoteka Chrześcijańska

Działalność

"Chwalcie Pana, wszystkie narody, Wysławiajcie Go, wszystkie ludy, Albowiem łaska Jego jest można nad nami, A wierność Jego trwa na wieki! Alleluja /Przyp.Salom.3,5-6/

Liczba Gości

2019

2005 - 2018 odwiedzin 9900

br. Leszek Drabczyk tel. 0676 462 8735br. Jacek Osuch tel. 0699 1197 8838

Rada Zboru

polski.zbor@yahoo.de

Informujemy że : Nasza Strona nie funkcjonuje w Telefonach tylko w Komputerach z Programem "Adobe Flash Player"Polski Kosciól Ewangelicznych Chrzescijan w Wiedniu

1989 - 201930 - lat Polskiego Zboru w Wiedniu

Herzlich Willkommen

Sedrcznie Witamy

30 lat

1989

2019

Polnische Evangelikale Gemeinde in Wien

30 Jahre


https://www.facebook.com/Polski-Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82-Ewangelicznych-Chrze%C5%9Bcijan-w-Wiedniu-132414000165952/