Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

Start_PL Start_DE Über uns O Nas Historia Nasza Wiara Działalność Multimedia Wyklady Video Film Jezus Czytelnia Adres - Nabożensto Swiad. Jehowy Apokryfy Chrzescijanin Czasy ostatecz. Dowody Biblije Jerozolima Wolni Chrześcij. 

Historia

Nasza Społeczność została zapoczątkowana zima 1988/89 roku w "The Oasis" Traiskirchen k/Baden, po przez pracę Misyjną misjonarzy z USA i Canady. Ich zadaniem było niesienie pomocy duchowej wśród niekiedy rozpaczliwej sytuacji przybyłych tu emigrantów z Polski i wielu krajów świata. Zainteresowani Słowem Bożym mogli usłyszeć słowa pokrzepienia i nadziei z Ewangelii Jezusa Chrystusa. Misjonarze pochodzili przeważnie z kościołów Baptystycznych. I było to niekiedy dla wielu spotkanie "pierwszego stopnia" z ludźmi wyznania po-reformatorskiego. W 1989 roku grupa rozrasta się do kilkunastoosobowej społeczności, która zgromadza się na domowym studium Biblijnym Gumpoldskirchen k/Baden. W sercach wierzących zrodził się pomysł powstania Polskiej Społeczności. . Pionierem był Tomasz Stańczak, który podjął naukę w szkole Biblijnej. Jako misjonarz dziś jest pastorem we Wrocławiu.

Od jesieni 1990 roku, 20 osobowa grupa przenosi się do kaplicy :"International Chapel of Vienna", gdzie odbywają się pierwsze nabożeństwa. Pomoc Duchowa i opiekę sprawował misjonarz Mark Johanson. W 1994 przejmujemy pomieszczenia zborowe po Christliche Internationale Gemeinde pastora Roberta Prokop, które do dziś nam służą W 1997 jako samodzielna Społeczność opowiedzieliśmy się za kierunkiem i przyjęciem statutu kościoła Wolnych Chrześcijan z Polski, gdyż zgodne jest to z obranym naszym kierunkiem. Nie jesteśmy osamotnioną placówką misyjną. Utrzymujemy kontakty ze Zborami w Polsce i Austrii, Na dzień dzisiejszy (2019) na terenie Austrii jesteśmy jedyną (jako Polonia Protestancka) zorganizowaną Społecznością, należącą do (BEGÖ) - Bund Evangelikale Gemeinde Österreich - Związku Wspólnoty Ewangelikalnych Zborów w Austrii, jako :Polnische Evangelikale Gemeinde in Wien.Zbory Ewangelikalne w Austrii swym kierunkiem odpowiadają kościołowi Wolnych Chrześcijan i Babtystów.

NASZA HISTORIA

Bund - ZwięzekEwangelikaler - EwangelicznychGemeinden - ZborówZnamiona Ewangelikalnych chrześcijan- trzymają się mocno 4 filarów ruchu Reformatorskiego :- tylko Jezus- tylko Biblia- tylko łaska- tylko wiara Zwrócenie uwagi na potrzebę nowo-narodzenia się w Jezusie Chrystusie po przez nawrócenie się do Niego i przyjęcie Go przez wiarę jako swojego Pana i osobistego Zbawiciela. Poznawanie Pisma Świętego, pochodzacego do Boga, które jest naszym najwyższym autorytetem w sprawie wiary i życia chrześcijanina. Na całym świecie jest obecnie około 460 milionów chrześcijan należących do wspólnot Ewangelcznych.Obowiązki Kościołów i Zborów- wolność członkowska- wolność w podjęciu decyzji swojego chrztu- wolność w ofierze na potrzeby Zboru- niezalezność (atonomiczność) lokalnych Zborów W dniach 13 i 14 Listopda 2009 w miescowiści Schladmig odbył się zjazd (BEGÖ) Bund Evangelikale Gemeinde Österreich. 13 Listopada nasza Społeczność została przyjęta do Wspólnoty Ewangelikalnych Zborów w Austrii. Jest to jednym z ważnych kroków naszego Zboru, podjęcia wspólnej współpracy w Ewangelizacji naszego miasta. Oficjalnie pod nazwą : Polnische Evangelikale Gemeinde in WienPolski Kosciól Ewangelicznych Chrzescijan w Wiedniu

1989 - 201930 - lat Polskiego Zboru w Wiedniu

Herzlich Willkommen

Sedrcznie Witamy

30 lat

1989

2019

Polnische Evangelikale Gemeinde in Wien

30 Jahre


https://www.facebook.com/Polski-Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82-Ewangelicznych-Chrze%C5%9Bcijan-w-Wiedniu-132414000165952/